Konference 2021

Aktuální ročník

Fotky a videonahrávky přednášek naleznete zde.

Sborník z konference naleznete zde.

 

Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.
Termín: pátek, 10. září 2021
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna P22

 Konference plakt tisk final

Přihláška

!Z důvodu nepříznivé situace přesunuto na 10. září 2021!

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na Moravě a ve Slezsku v co možná největší šíři od prvních počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost a perspektivy budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření z hlediska širokého chronologického i tematického záběru.

K přednášení jsou pozváni odborníci různých vědních oborů od historie, přes geografii po politologii. Zvolený multidisciplinární charakter má přispět k co možná nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Konference se uskuteční v pátek dne 28. května 2021 10. září v prostorách Fakulty sociálních studí na Joštově ulici 10 v Brně. Organizátorem je Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s., sdružení aktivních občanů, kteří chtějí rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska, jehož počátky sahají do roku 1968.

Účastnický poplatek je stanoven na 300 Kč (150 Kč pro studenty a členy Společnosti pro Moravu a Slezsko). Počítá se s vydáním prezentovaných příspěvků v odborné publikaci. Účast přislíbili například PhDr. Jiří Kacetl (historie, dříve Jihomoravské muzeum), JUDr. Jaroslav Kupka (právní věda, vedoucí kanceláře Veřejného ochránce práv, dříve zastupitel Vyškova), RNDr. Petr Marek (geografie, Masarykova univerzita), prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (politologie, Masarykova univerzita).

Za Společnost pro Moravu a Slezsko
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., předseda

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Konečný
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anotace příspěvků (ke stažení)

Program konference (upraven): (ke stažení)

 

8:45-9:15 Registrace

9:15-9:30 Zahájení, uvítání

9:30-10:00 Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. (fakultní škola Ped MUNI Akademia) – Pedagogické pojetí tématu dějin správy a představení učebnice Moravské dějiny

10:00-10:30 Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. (NPÚ Telč) Příspěvek k moravskému krajskému zřízení 14. a 15. století

10:30-11:00 Přestávka na občerstvení

11:00-11:30 PhDr. Jiří Kacetl (Výbor pro územní a strategické plánování města Znojma, dříve Jihomoravské muzeum) Stavovská Morava ve zlatém věku (1526-1619)

11:30-13:30 Přestávka na oběd

13:30-14:00 doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Návrh zákona o zemích

14:00-14:30 RNDr. Petr Marek (Masarykova univerzita) – Význam názvů a hranic krajů pro udržení povědomí o historických zemích a zemských hranicích

14:30-15:00 JUDr. Jaroslav Kupka (Kancelář veřejného ochránce práv) – Kritika smíšeného či spojeného modelu veřejné správy. Návrh prostorové organizace státní správy na mikroregionální úrovni

15:00-15:30 Přestávka na občerstvení

15:30-16:00 Mgr. Petr Konečný (Masarykova univerzita) Dvacet let krajské politiky: samosprávné kraje jako politická úroveň

16:00-16:30 prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Moravské autonomistické a separatistické hnutí po roce 1989

16:30-17:00 Ukončení konference se závěrečnou diskuzí

17:00-17:30 Přesun na večerní program

17:30 Večerní program

Zkrácený program (ke stažení)

Termín přihlášek pro účastníky: do 1. 9. 2021 (registrace: promoravu.cz/konference/prihlaska); možnost dodatečné registrace na místě.

Na konferenci bude využito přítomné nahrávací zařízení.