Vedení

Předsednictvo Společnosti pro Moravu a Slezsko

(zvoleno na Valném shromáždění členů Společnosti pro Moravu a Slezsko 24. 11. 2021 v Brně)

Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., předseda SMS, historik a archeolog, Ochoz u Brna

Mgr. Petr Konečný, 1. místopředseda SMS, politolog, historik a novinář, Brno

Mgr Ing. Jiří Kolářský, místopředseda pro hospodaření SMS, právník, Brno

 
Kontrolní a smírní komise:

PhDr. David Unger, psycholog, Kroměříž

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., historik a zástupce ředitelky gymnázia, Brno

Ing. Vojtěch Říha, programátor, Brno

 

zmocněnec pro Slezsko:

Petr Stiborský, Opava