Předsedové SMS

Přehled předsedů Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS):

ve funkci 20. 5. 1968–1969

prof. RNDr. Theodor Martinec, DrSc. (nar. 13. 11. 1909 Morkovice – zem. 7 .4. 1989 Brno)

 • mikrobiolog, vysokoškolský pedagog, rektor Masarykovy univerzity v Brně 1959–1970, zakladatel Československé sbírky mikroorganismů

   

 • 1922–29 Státní reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou
 • 1929–1934 PřF UK, 1934 titul RNDr., 1945 docent rostlinné ekologie, 1948 profesor všeobecné a systematické botaniky, 1959 titul DrSc., 1970 čestný doktorát Univerzity Boleslawa Bieruta ve Wroclavi
 • zaměstnán 1935–1946 - Ústav fyziologie rostlin PřF MU, 1946–1952 PdF MU, 1952-1974 vedoucí katedry mikrobiologie, 1952–1953 děkan, 1964–1980 vedoucí Československé sbírky mikroorganismů

 

ve funkci 5.1.1990-21.6.1990 (obnoveno 31. 12. 1989 jako SMS, od 1. 4. 1990 jako HSD-SMS)

Doc. PhDr. Boleslav Bárta, CSc. (nar. 14. 8. 1929 Rozhraní – zem. 31. 5. 1991 Budmerice)

 • poradenský a klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, ředitel Dětské psychologické poradny, poslanec SL FS ČSFR
 • 1940–1948 Gymnázium v Brně a v Bruntále
 • 1948–1952 Filozofická fakulta MU Brno, 1953 titul PhDr., 
 • 1952–1953 Státní psychiatrická léčebna v Kroměříži, 1952–1970 asistent Psychologického ústavu FF UJEP v Brně, 1958–1973 ředitel Dětské psychologické poradny v Brně, Hybešova ul.  
 • 9.6.1990 – 31.5.1991 - poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR
 • 1.4.1990 – 31.5.1991 - předseda Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko 

 

ve funkci 21. 6. 1990–13. 12. 2013

Ing. Zdeněk Tichý (nar. 14. 11. 1937 Český Brod) 

 • projektant, vysokoškolský pedagog
 • absolvent strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně
 • postupně pracoval jako výzkumný pracovník, vysokoškolský učitel, hlavní projektant, vedoucí Technického úseku MMB, nyní autorizovaný projektant – OSVČ
 • autor pěti čs. patentů z oblasti motorových vozidel, několika výtvarných návrhů průmyslových výrobků a řady článků denním tisku na téma komunální politiky a samosprávy Moravy a Slezska (od r. 2007 viz též http://tichy.blog.denik.cz)
 • člen Společnosti pro Moravu a Slezsko od roku 1968, v letech 1990–2013 předseda, v současnosti člen ÚKV SMS a člen Rady Moravskoslezské akademie pro vědu, vzdělání a umění
 • zakládající člen a tajemník Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko (zal. 1.4.1990)
 • po volbách 1990 člen ZMB, kandidát na primátora města Brna

 

ve funkci od 13. 12. 2013

PhDr. David Unger (nar. 27. 5. 1981 Brno)

 • klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, lektor vzdělávacích kurzů MPSV ČR
 • 1993–2001 Klasické gymnasium v Brně
 • 2001–2007 Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií, obory psychologie a filozofie, 2004 - titul Bc., 2007 - titul Mgr., 2009 - titul PhDr., 2005–2010 - výcvik v gestalt-terapii, 2013 - atestace v oboru klinická psychologie  
 • 2005–2006 Poradenské centrum Triáda Brno, 2007–2012 Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, 2013–2014 Ústav pedagogických věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, od r. 2014 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
 • 2012–2020 člen Společnosti pro Moravu a Slezsko, od r. 2010 člen Moravské národní obce, 2011-2013 předseda místního sdružení MNO Horácko, od března 2013 člen Společné rady MNO, od května 2014 předseda místního sdružení MNO Kroměřížsko

ve funkci od 25. 6. 2020

Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. (nar. 1982, Brno)

 • archeolog a historik 
 • Archeologické centrum Olomouc, koordinátor ERCA
 • výkonný redaktor vědeckého časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology
 • Externí pedagog na Slezské univerzitě v Opavě
 • Od 2020 předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko