Předsedové SMS

Přehled předsedů Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS):

ve funkci 20.5.1968-1969

prof. RNDr. Theodor Martinec, DrSc. (nar. 13.11.1909 Morkovice - zem. 7.4.1989 Brno)

 • mikrobiolog, vysokoškolský pedagog, rektor Masarykovy univerzity v Brně 1959–1970, zakladatel Československé sbírky mikroorganismů

   

 • 1922-29 Státní reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou
 • 1929-1934 PřF UK, 1934 titul RNDr., 1945 docent rostlinné ekologie, 1948 profesor všeobecné a systematické botaniky, 1959 titul DrSc., 1970 čestný doktorát Univerzity Boleslawa Bieruta ve Wroclavi
 • zaměstnán 1935-1946 - Ústav fyziologie rostlin PřF MU, 1946-1952 PdF MU, 1952-1974 vedoucí katedry mikrobiologie, 1952-1953 děkan, 1964-1980 vedoucí Československé sbírky mikroorganismů

 

ve funkci 5.1.1990-21.6.1990 (obnoveno 31.12.1989 jako SMS, od 1.4.1990 jako HSD-SMS)

Doc. PhDr. Boleslav Bárta, CSc. (nar. 14.8.1929 Rozhraní - zem. 31.5.1991 Budmerice)

 • poradenský a klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, ředitel Dětské psychologické poradny, poslanec SL FS ČSFR
 • 1940-1948 Gymnázium v Brně a v Bruntále
 • 1948-1952 Filozofická fakulta MU Brno, 1953 titul PhDr., 
 • 1952-1953 Státní psychiatrická léčebna v Kroměříži, 1952-1970 asistent Psychologického ústavu FF UJEP v Brně, 1958-1973 ředitel Dětské psychologické poradny v Brně, Hybešova ul.  
 • 9.6.1990 - 31.5.1991 - poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR
 • 1.4.1990 - 31.5.1991 - předseda Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko 

 

ve funkci 21.6.1990-13.12.2013

Ing. Zdeněk Tichý (nar. 14.11.1937 Český Brod) 

 • projektant, vysokoškolský pedagog
 • absolvent strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně
 • postupně pracoval jako výzkumný pracovník, vysokoškolský učitel, hlavní projektant, vedoucí Technického úseku MMB, nyní autorizovaný projektant – OSVČ
 • autor pěti čs. patentů z oblasti motorových vozidel, několika výtvarných návrhů průmyslových výrobků a řady článků denním tisku na téma komunální politiky a samosprávy Moravy a Slezska (od r. 2007 viz též http://tichy.blog.denik.cz)
 • člen Společnosti pro Moravu a Slezsko od roku 1968, v letech 1990 - 2013 předseda, v současnosti člen ÚKV SMS a člen Rady Moravskoslezské akademie pro vědu, vzdělání a umění
 • zakládající člen a tajemník Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko (zal. 1.4.1990)
 • po volbách 1990 člen ZMB, kandidát na primátora města Brna

 

ve funkci od 13.12.2013

PhDr. David Unger (nar. 27.5.1981 Brno)

 • klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, lektor vzdělávacích kurzů MPSV ČR
 • 1993-2001 Klasické gymnasium v Brně
 • 2001-2007 Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií, obory psychologie a filozofie, 2004 - titul Bc., 2007 - titul Mgr., 2009 - titul PhDr., 2005-2010 - výcvik v gestalt-terapii, 2013 - atestace v oboru klinická psychologie  
 • 2005-2006 Poradenské centrum Triáda Brno, 2007-2012 Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, 2013-2014 Ústav pedagogických věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, od r. 2014 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
 • od r. 2012 člen Společnosti pro Moravu a Slezsko, od r. 2010 člen Moravské národní obce, 2011-2013 předseda místního sdružení MNO Horácko, od března 2013 člen Společné rady MNO, od května 2014 předseda místního sdružení MNO Kroměřížsko