Cíle

Naše cíle

  • Občanskou cestou přispět k obnovení tradiční a osvědčené zemské samosprávy Moravy, našeho Slezska i Čech a dalších přirozených a historických regionů třední Evropy
  • Pomoci vytvořit fungující občanskou společnost, která bude přirozenou a obtížně manipulovatelnou protiváhou státní a ekonomické moci
  • Vytvořit tak podmínky pro vznik samosprávné společnosti, která bude moci v mnoha otázkách rozhodovat formou přímé demokracie
  • Podpořit ty politické reformy, které povedou u nás ke vzniku státní správy a samosprávy po vzoru Rakouska a Německa, tedy ve prospěch federalismu, spolkového uspořádání, podpoře všech regionů, odstranění současného centralismu a byrokracie, kdy je ekonomická i politická moc soustředěna především do hlavního města na úkor ostatních regionů naší republiky
  • Udržovat a posilovat zemské povědomí na Moravě a ve Slezsku s respektem k duchovním a kulturním zdrojům vytvořeným ve vztahu k našim zemím a připomínat je zejména pro nastupující mladou generaci
  • Sjednocovat osobnosti z akademického, vědeckého a uměleckého prostředí, kteří jsou zemskými patrioty, hlásí se ke zdravému moravanství a slezanství, a získávat je pro naše cíle
  • Vytvářet odborné koncepce a programy pro obnovení zemského uspořádání a cítění v našem geopolitickém prostoru
  • Připomínat historii Moravy a našeho Slezska z pohledu těchto zemských celků
  • Navazovat a rozvíjet zahraniční kontakty s podobnými regionálními a zemskými pospolitostmi, zejména z těch oblastí, se kterými nás pojí společná historie a spolupracovat s nimi na společných cílech