O Společnosti

Představení společnosti pro Moravu a Slezsko

Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS) je sdružením aktivních občanů, kteří chtějí rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska. Její členové a příznivci nevysedávají na nudných spolkových schůzích, ale pracují na konkrétních dlouhodobých iniciativách i jednorázových akcích, jejichž účelem je vnášení důležitých témat do celospolečenské debaty.

SMS se hlásí k zemskému patriotismu – k pozitivnímu pojetí kolektivní identity na základě územně-občanského principu, který se historicky osvědčil jako nejlepší ideová tradice v našich zemích. Navazuje na aktivity stejnojmenné organizace, která vznikla v době společenského uvolnění jara 1968. Připomíná odkaz významných osobností pocházejících z Moravy a Slezska bez ohledu na jazyk a národnost. Podporuje reformu veřejné správy respektující přirozené sociogeografické celky, kterými jsou tradiční země Čechy, Morava a (jižní) Slezsko. Usiluje o spolupráci s dalšími subjekty respektujícími výchozí ideovou orientaci. Jasně se distancuje od jakýchkoli projevů extremismu a nenávistného nacionalismu.

Podpořte naši činnost na spolkový účet 2701860643/2010 nebo přímo vlastní aktivitou (více v sekci Podpořte nás).