Konference „Perspektivy veřejné správy“ 2022

Reportáž a fotky najdete zde. Videonahrávky přednášek na YouTube kanálu SMS.

 

Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.
Termín: pátek, 27. května 2022
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna P22

Registrace: http://www.promoravu.cz/konference/prihlaska; možnost dodatečné registrace na místě.

Konference plakt

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na území České republiky se zaměřením na Moravu a Slezsko v co možná největší časové šíři od počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost, stejně jako perspektivy možného budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření v podobě širokého chronologického i tematického záběru.

K přednášení jsou pozváni odborníci různých vědních oborů od archeologie, přes historii a geografii po politologii. Zvolený transdisciplinární charakter má přispět k co možná nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Konference se uskuteční v pátek 27. května 2022 v prostorách Fakulty sociálních studí Masarykovy univerzity, která konání konference finančně podpořila. Organizátorem je Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s., sdružení aktivních občanů, kteří chtějí prostřednictvím osvěty rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska, jehož počátky sahají do roku 1968. Odbornou záštitu převzala Katedra politologie hostitelské fakulty.

Účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč (200 Kč pro studenty a členy SMS). Konference bude organizována do dvou přednáškových bloků, dopoledního a odpoledního, s prostorem pro diskuzi a pauzami na občerstvení. Bude pořízen videozáznam všech přednášek. K účasti na konferenci je možné se přihlásit do 9. května 2022 vyčerpání kapacity místnosti na adrese: http://www.promoravu.cz/konference/prihlaska, popřípadě dodatečně na místě.

 

Program konference (upraveno):

9:30-10:00 Registrace

10:00–10:15 Zahájení, uvítání

10:15–10:45 prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Velká Morava: první stát západních Slovanů, náčelnictví, nebo stínová říše?

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení

11:00–11:30 PhDr. Jiří Kacetl (Výbor pro územní a strategické plánování města Znojma) – Pomalý zrod moravského markrabství 1179–1222

11:30–12:00 doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro studium totalitních režimů) – Župní zákon a obnova zemského zřízení v meziválečném Československu

12:00–12:30 čestný host doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. (Univerzita Karlova) – Pokus o obnovu zemského zřízení po roce 1989

12:30–14:00 oběd

14:00–14:30 prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze) – Princip decentralizace v územně správní organizaci České republiky se zvláštním zřetelem na území Moravy a Slezska

14:30–15:00 Jakub Čech (Univerzita Karlova) – Smíšený model veřejné správy v praxi z hlediska korupčního jednání

15:00– 15:15 přestávka na občerstvení

15:15–15:45 Mgr. Petr Konečný (Masarykova univerzita) – Krajská politika v evropském kontextu. Přetrvávající postkomunismus v praxi

15:45-16:30 Ukončení konference se závěrečnou diskuzí

16:30-17:00 Přesun na večerní program

17:00 Večerní program

Program ke stažení

 

Na konferenci bude využito přítomné nahrávací zařízení.

 

Přihlašovací formulář (kapacita omezena, přihlašovat se lze do 9. května 2022 vyčerpání kapacity místnosti).

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Konečný

hlavní organizátor, 1. místopředseda Společnosti pro Moravu a Slezsko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ročník 2021