Anotace konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“

Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.
Termín: pátek, 28. května 2021
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Gorkého 10, Brno

Přihláška

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na Moravě a ve Slezsku v co možná největší šíři od prvních počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost a perspektivy budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření z hlediska širokého chronologického i tematického záběru.

K přednášení jsou pozváni odborníci různých vědních oborů od archeologie, přes historii a geografii po politologii. Zvolený multidisciplinární charakter má přispět k co možná nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Konference se uskuteční v pátek dne 28. května 2021 v prostorách Fakulty sociálních studí na Gorkého ulici 10 v Brně. Organizátorem je Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s., sdružení aktivních občanů, kteří chtějí rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska, jehož počátky sahají do roku 1968.

Účastnický poplatek je stanoven na 500 Kč (250 Kč pro studenty). Počítá se s vydáním prezentovaných příspěvků v odborné publikaci. Účast přislíbili například doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), PhDr. Jiří Kacetl (historie, dříve Jihomoravské muzeum), JUDr. Jaroslav Kupka (právní věda, vedoucí kanceláře Veřejného ochránce práv, dříve zastupitel Vyškova), RNDr. Petr Marek (geografie, Masarykova univerzita), prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (politologie, Masarykova univerzita).

Za Společnost pro Moravu a Slezsko
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., předseda

Kontaktní osoba:
Bc. Petr Konečný
konecny(zav)promoravu.cz