Představení společnosti pro Moravu a Slezsko

Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS), zal. 1968, je občanskou platformou na podporu kultury a samosprávy Moravy a Jižního Slezska. Společnost se jasně distancuje od jakýchkoli projevů extremismu a nacionalismu. Hlásí se k dobrým zemským tradicím Moravy a Slezska a významným osobnostem pocházejícím z těchto zemí bez ohledu na to, jaké byli národnosti nebo jakým jazykem hovořili. Podporujeme zdravý zemský patriotismus, který se v našem prostředí historicky osvědčil. Podporujeme reformu veřejné správy, která bude odpovídat přirozenému zemskému povědomí.

Moravské odpoledne se vydařilo. Děkujeme všem za účast a těšíme se příští rok!

V sobotu 19. září se v Brně konalo přátelské setkání příznivců Moravy s názvem Moravské odpoledne. Akci pořádala Společnost pro Moravu a Slezsko ve spolupráci s dalšími moravskými organizacemi. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na příští ročník!

O Moravském odpoledni, které letos navázalo na tradiční Den za Moravu, píší v reportáži Zprávy z Moravy. Děkujeme všem účastníkům, zvláště těm, kteří se podíleli na organizaci. Již nyní počítáme s tím, že příští rok akce proběhne znovu, tentokrát ve větším formátu.