Představení společnosti pro Moravu a Slezsko

Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS), zal. 1968, je občanskou platformou na podporu kultury a samosprávy Moravy a Jižního Slezska. Společnost se jasně distancuje od jakýchkoli projevů extremismu a nacionalismu. Hlásí se k dobrým zemským tradicím Moravy a Slezska a významným osobnostem pocházejícím z těchto zemí bez ohledu na to, jaké byli národnosti nebo jakým jazykem hovořili. Podporujeme zdravý zemský patriotismus, který se v našem prostředí historicky osvědčil. Podporujeme reformu veřejné správy, která bude odpovídat přirozenému zemskému povědomí.

Články