Alibistická odpověď ČT – petice za změnu regionálního vysílání pokračuje

Reakce ČT na naši kritiku je cela alibistická, navíc obsahuje faktické chyby. Ředitel České televize Petr Dvořák, kterému byl náš dopis adresován, se nám ani neobtěžoval odpovědět. Místo toho zadal manažerce diváckého centra, aby posloužila jako hromosvod. Paní manažerka se ve své odpovědi profesionálně vyhnula jádru problému: Proč má být západní Morava zahrnuta pod vysílání ze západních Čech? Proč pod jedno regionální vysílání patří čtyři kraje, a pod jiné jen dva? Česká televize prý „respektuje současné teritoriální členění“ – proč tedy nemá každý kraj své regionální vysílání? Proč se v rámci nutných úspor raději nezřídí jedno regionální vysílání pro celé Čechy a druhé pro Moravu a Slezsko?

Paní manažerka navíc označila Kraj Vysočinu za „český kraj s moravskými lokacemi“ – přitom dle zemského dělení většina Vysočiny leží na Moravě (včetně krajského města Jihlavy), a je to tedy spíše „moravský kraj“ s „českými lokacemi“. Výraz „severovýchod Česka“ je pak v daném kontextu zcela nesmyslný. Patrně se jednalo o překlep, zároveň ale nesjpíše také o typické freudovské přeřeknutí. Vedení ČT totiž zřejmě ani neví, co jsou Čechy a co Česko – ve slonovinové věži pražského ředitelství se tyto výrazy slily vjedno.

S odpovědí ČT jsme naprosto nespokojeni a náš protest trvá – stejně jako petice (https://www.petice.com/signatures/moravskevysilani/), na které stále přibývají podpisy. Připojte i ten svůj! Pojďme společně veřejnoprávní televizi placené z našich koncesionářských příspěvků ukázat, že co je moc, to je moc. Parcelování republiky na nesmyslné celky si prostě nenecháme líbit!

 

Dopis z ČT pro předsedu SMS20230418 pages to jpg 0001