Zahájili jsme spolupráci s regionální iniciativou "Morava TEĎ"

Předsednictvo našeho spolku se sešlo ve čtvrtek 23. března, aby projednalo přípravu na letošní činnost. Součástí jednání se stalo setkání s vedením neformální iniciativy Morava TEĎ, se kterým podepsalo memorandum o spolupráci. Morava TEĎ srdužuje moravské patrioty z Posvitaví (okres Blansko). Obě organizace vzájemně podpoří své aktivity, například vlastivědné výlety a přátelská setkání Moravanů. Memorandum podepsali za Společnost pro Moravu a Slezsko předseda Ondřej Mlejnek a místopředseda Petr Konečný, za Moravu teď předseda Vladimír Novotný a místopředseda Jaroslav Zaoral. Vedení SMS také jednalo o pokračující přípravě konference Perspektivy veřejné správy, která proběhne v pátek 26. května.

 Morava teď memorandum 1Morava teď memorandum 3