Výroční schůze přijala nové stanovy

Členové a příznivci Společnosti pro Moravu a Slezsko se sešli v pátek 2. listopadu v Brně na výroční schůzi. Probrali dosavadní činnost a plány do budoucna. Panovala shoda na pokračování ve stávajících iniciativách (vyznačení zemské hranice, pořádání konference Perspektivy veřejné správy, Pochod k prameni Moravy) i uskutečnění společenské akce k 1160. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Dojde k obnovení činnosti iniciativy Morava není v Čechách díky nabídkám na zapojení od členů SMS. Přítomní také přijali nové znění stanov (vyvěsíme zde na web) a zavedení ročního členského příspěvku ve výši 500,-.