Ohlédnutí za II. ročníkem konference "Perspektivy veřejné správy"

V pátek 27. května se v Brně konala konference zaměřená na veřejnou správu, kterou organizovala Společnost pro Moravu a Slezsko. Mezi přednášejícími z řad odborníků nechyběl bývalý předseda senátu Petr Pithart. Na konferenci zazněla kritika současných krajů i smíšeného modelu veřejné správy.

Páteční odpoledne 27. května patřilo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity konferenci, která nemá v celé republice obdoby. Sešli se na ní odborníci různých oborů i zástupci státní správy a samosprávy, aby zhodnotili stav veřejné správy v České republice. Šest přednášejících uvedlo příspěvky z oblastí archeologie, práva či politologie.

Brněnský archeolog Jiří Macháček rozebral problematiku archeologického zkoumání období Velké Moravy a vnímání jejího odkazu v různých státních režimech. Znojemský historik Jiří Kacetl osvětlil počátky moravského markrabství, které trvalo až do roku 1918. René Wokoun z pražské Vysoké školy ekonomické se zamýšlel nad vztahem špatně zvoleného územního členění a neúspěšného regionálního rozvoje.

Bojovník proti korupci a student pražských práv Jakub Čech uvedl příklady systematické korupce způsobené smíšením státní správy a samosprávy. Petr Konečný z brněnské politologie uvedl problémy krajské samosprávy do mezinárodního kontextu postkomunistické Evropy.

Největší ohlasy vzbudila přednáška čestného hosta konference Petra Pitharta, který se ze zdravotních důvodů zúčastnil online. Bývalý předseda senátu a republikové vlády vzpomněl, proč se nepovedlo po roce 1989 zavést zemské zřízení, místo kterého došlo k vytvoření krajů. Pithart sám vždy prosazoval samosprávné země.

Snaze o obnovu samosprávné Moravy podle něj zlomil vaz rozpad Československa. Současných čtrnáct krajů bylo na konci 90. let schváleno takřka náhodou, poté co se našel dostatečný počet poslanců. Svou roli sehrála také lobby některých regionálních politiků z Jihlavy či Karlových Varů.

Pithart celkově vnímá nastavení veřejné správy jako největší chybu v polistopadové éře. Kritizuje také smíšení veřejné správy, které vedlo k tomu, že běžný občan neví, kdy jedná se samosprávou a kdy se stáním “erárem”. Neví to ostatně ani řada úředníků.

Samospráva je přitom podle něj jedním z největších výdobytků civilizace a její pokřivenost brzdí rozvoj celé republiky, zvláště regionů na periferii. Umělé kraje navíc nemají vlastní identitu, tu nesou tradiční regiony a zvláště Morava, která bude vždycky jiná než Čechy.

Druhý ročník mezioborové konference Perspektivy veřejné správy organizovala Společnost pro Moravu a Slezsko, která se věnuje odborným i společenským aktivitám. Organizátoři na závěr přislíbili uspořádání dalšího ročníku.

Reportáž byla převzata z internetového deníku Zprávy z Moravy, kde najdete i fotografie. Videonahrávky přednášek naleznete na YouTube kanálu SMS.