Odsuzujeme ruský útok na Ukrajinu

Společnost pro Moravu a Slezsko jednoznačně odsuzuje ruský vojenský útok na Ukrajinu. Válka by neměla být v 21. století legitimním nástrojem prosazování politických požadavků – zejména pokud se jedná o zájmy diktátorského režimu. Odmítáme jakoukoliv relativizaci utrpení lidí zasažených válečnými útrapami. Na paměti máme také srpnovou okupaci v roce 1968, která zmařila naději na návrat samosprávy Moravy a Slezska. SMS dále žádá své členy a příznivce o poskytnutí pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům.