Sešli jsme se v Brně na výroční schůzi

Členové a příznivci Společnosti pro Moravu a Slezsko se sešli 16. listopadu v Brně na výroční členské schůzi.

Předsednictvo informovalo o dosavadní činnosti od loňské schůze, účastníci posléze diskutovali nad budoucími aktivitami. Pro příští rok se jedná o další ročníky Moravského odpoledne (sobota 28. května 2022) a konference Perspektivy veřejné správy (pravděpodobně v září 2022), pokračování ve vyznačování zemské hranice Moravy a také o akcích k výročí 1200 let od první zmínky o Moravanech.

Součástí schůze byla volba nového člena předsednictva, kterým se stal Mgr. Ing. Jiří Kolářský. Ing. Vojtěch Říha, který rezignoval na funkci místopředsedy, doplní řady revizní a smírčí komise. Přítomní také přijali usnesení o podpoře našich členů z Mohelnicka, kteří organizují Pochod k prameni Moravy za spolupráce se členy Moravské národní obce. Reagovali tak na lživá tvrzení, která se v souvislosti s touto tradiční patriotickou akcí objevila.

Setkání v přátelském duchu zakončilo předběžné naplánování příští výroční schůze, která by se měla konat za rok v listopadu.