Odhalení pamětní desky doc. Boleslavu Bártovi (29. V. 2021)

Společnost pro Moravu a Slezsko zve všechny zájemce na pietní odhalení pamětní desky doc. Boleslava Bárty při příležitosti výročí 30 let od úmrtí tohoto bojovníka za samosprávu Moravy a Slezska. Připomínáme, že stále ještě můžete přispět ve finanční sbírce na zhotovení pamětní desky na účet Společnosti pro Moravu a Slezsko.