Průkopníci brazilské vědy z Hřebečska

Stává se jejím dvorním knihovníkem a v jejím paláci v Rio de Janeiru zakládá přírodovědnou sbírku, která se stala základem Brazilského národního muzea. Jako Roque Schüch se stává členem Brazilské zeměpisné společnosti a později je učitelem syna Marie Leopoldiny, budoucího císaře doma Pedra II, kterého učil německy. Právě na popud Roqueho Schücha v Rio de Janeiru vzniká botanická a zoologická zahrada, jejímž vzorem byla schönbrunnská zoo. Poté v městě Itabira do Mato Dentro ve státě Minas Gerais zřizuje továrnu, která jako první v Brazílii vyrábí železný plech. Objevuje zde také naleziště zlata a stříbra. Zemřel v roce 1844 Jeho sbírky lze vidět v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni.

Roqueho syn Vilém, neboli Guilherme, se věnoval především botanice, ale pracoval též jako ředitel brazilské telegrafní služby a v roce 1881 získává titul baron z Capanemy. Patřil k elitě císařské Brazílie a byl členem několika vědeckých společností, například Brazilského historického a zeměpisného institutu, a v roce 1903 se stal ředitelem botanické zahrady, kterou založil jeho otec. Jeho botanické sbírky lze spatřit v Brazilském národním muzeu.

 

V roce 1877 botanik Joao Barbosa Rodrigues pojmenoval na jeho počest jeden rod orchidejí jako Capanemia. Obdobné pocty se dočkal i jeho otec, podle něhož byla pojmenována Eugenia Schuechiana, Schüchia či bromelie Tillandsia schuchii