Na silnicích se objevila hranice Čech a Moravy, za nápisy stojí příznivci moravské samosprávy

MoravaHranice

Příznivci obnovy samosprávné Moravy po roce opět namalovali na silnicích na pomezí Čech a Moravy nápisy připomínající průběh tradiční zemské hranice. Cílem je upozornit na fakt, že ani 31 let od pádu totalitního režimu nedošlo k obnovení zemské samosprávy. K akci se přihlásila Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS).

Podle jejího předsedy Ondřeje Mlejnka se jednalo o aktivitu členů a příznivců Společnost pro Moravu a Slezsko. „Nápisy označující zemskou hranici Čech a Moravy se na silnicích objevily už loni. Jsme rádi, že i letos došlo k připomenutí skutečnosti, že tu existují tradiční země, jak o tom ostatně hovoří preambule Ústavy, navzdory nesmyslným hranicím současných krajů,“ uvedl Mlejnek.

Datum 1. května vychází z tradice, podle které na Moravě v noci z 30. dubna na 1. května dochází k pomalování ulic a silnic. Většinou tyto nápisy hlásají něco, o čem všichni vědí, ale moc se o tom z různých důvodů nemluví. Například i proto, že vrchnost nechce, aby se o tom mluvilo.

Podle informací od moravských patriotů i řidičů projíždějících danými úseky byly takto označeny téměř všechny důležité “přeshraniční” komunikace na území Kraje Vysočina a v Jihočeském kraji. V loňském roce měla akce úspěch například v Pardubickém kraji, kde v reakci na nápisy došlo k oficiálnímu označení hranice mezi Čechami a Moravou prostřednictvím informačních silničních cedulí. „Proto jsme také poprosili moravské patrioty, aby letos vynechali Pardubický kraj, kde k označení hranice Čech a Moravy již došlo,“ upřesnil Mlejnek.

SMS loni oslovila také vedení kraje Vysočina, zda by podpořil oficiální označení hranice, podobně jako se stalo v Pardubickém kraji. Narazila však na zamítavý postoj tehdejšího hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD) a k umístění informačních cedulí zde zatím nedošlo, stejně jako v případě Jihočeského kraje. „Věříme, že současné vedení kraje by mohlo postoj přehodnotit a k průběhu historické zemské hranice se nějakým viditelným způsobem přihlásit,“ dodal Mlejnek s tím, že aktivita zaznamenala podporu od lidí z moravské i české strany hranice.

Historická hranice mezi Čechami a Moravou je symbolem tradičního zemského členění našeho státu.  Podle SMS i dalších moravských organizací je zásadní chybou, že současné uspořádání státu tuto hranici ignoruje a ani se její existence nijak nepřipomíná, jako by šlo o něco závadného. V jejím zviditelňování plánují pokračovat, dokud se toho nechopí stát nebo příslušné samosprávy.