Představení společnosti pro Moravu a Slezsko

Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS) je sdružením aktivních občanů, kteří chtějí rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska. Její členové a příznivci nevysedávají na nudných spolkových schůzích, ale pracují na konkrétních dlouhodobých iniciativách i jednorázových akcích, jejichž účelem je vnášení důležitých témat do celospolečenské debaty.

SMS se hlásí k zemskému patriotismu – k pozitivnímu pojetí kolektivní identity na základě územně-občanského principu, který se historicky osvědčil jako nejlepší ideová tradice v našich zemích. Navazuje na aktivity stejnojmenné organizace, která vznikla v době společenského uvolnění jara 1968. Připomíná odkaz významných osobností pocházejících z Moravy a Slezska bez ohledu na jazyk a národnost. Podporuje reformu veřejné správy respektující přirozené sociogeografické celky, kterými jsou tradiční země Čechy, Morava a (jižní) Slezsko. Usiluje o spolupráci s dalšími subjekty respektujícími výchozí ideovou orientaci. Jasně se distancuje od jakýchkoli projevů extremismu a nenávistného nacionalismu.

Srdečně vás zveme na odbornou konferenci Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku (!přesunuto na 10. IX. 2021!)

Moravské odpoledne se vydařilo. Děkujeme všem za účast a těšíme se příští rok!

V sobotu 19. září se v Brně konalo přátelské setkání příznivců Moravy s názvem Moravské odpoledne. Akci pořádala Společnost pro Moravu a Slezsko ve spolupráci s dalšími moravskými organizacemi. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na příští ročník!

O Moravském odpoledni, které letos navázalo na tradiční Den za Moravu, píší v reportáži Zprávy z Moravy. Děkujeme všem účastníkům, zvláště těm, kteří se podíleli na organizaci. Již nyní počítáme s tím, že příští rok akce proběhne znovu, tentokrát ve větším formátu.

Anotace konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“

Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.
Termín: pátek, 10. září 2021
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

Přihláška

!Z důvodu nepříznivé situace přesunuto na 10. září 2021!

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na Moravě a ve Slezsku v co možná největší šíři od prvních počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost a perspektivy budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření z hlediska širokého chronologického i tematického záběru.

Pokračovat ve čtení

Pozvánka na Moravské odpoledne, sobota 19. září 2020

MoravaMoravské odpoledneAkce

Vážení přátelé,

přijměte naše srdečné pozvání na Moravské odpoledne. Přátelské setkání všech příznivců Moravy proběhne v sobotu 19. září od 15 hod. Těšit se můžete na představení aktivit moravských organizací, včetně Společnosti pro Moravu a Slezsko, i na zábavu u vína, hudby a sportu. Volejbalový areál CITY BEACH Brno se nachází nedaleko autobusového nádraží Zvonařka. Akce, která navazuje na dopolední Den za Moravu, je tedy vhodná i pro přespolní.