Kde hledat v krizi rozumné úspory?

Slezskokrizeúsporykrajestát

Vláda i parlament, aby „zachránili“ stát před finanční krizí, zarputile šetří na nesprávných místech. Přitom přímo na očích ministrům i poslancům leží několik miliard úspor ročně a to bez jakýchkoli sociálních nebo ekonomických rizik!

Tento malý stát s pouhými deseti a půl miliónem obyvatel byl v roce 2001 administrativně rozčleněn na celkem 14 krajů s nesrovnatelnými rozlohami a počty obyvatel. Jedním z nich je Hlavní město Praha, která má rovněž statut kraje. Následně, v roce 2003, byly administrativně zrušeny okresní úřady. Ty tvořily a všude jinde tvoří základní článek veřejné správy, který umožňoval – jako občanům nejbližší – řešení většiny jejich vazeb na veřejnou správu a současně přehledně soustřeďoval i umístění dalších nezbytných veřejných služeb státu co nejblíže občanům. Přitom tato krajská (a „bezokresní“) struktura, která je v Evropě ojedinělá, nemá žádný racionální základ ani odůvodnění své existence. Nevychází ani ze zeměpisných (geomorfologických), ani ekonomických, ani demografických, ani historických principů, naopak tyto ani v nejmenším nerespektuje. Důvodem a výchozím principem vzniku takových „krajů“ byl pouze lobbying ambiciózních kmotrů větších okresních měst na úkor menších a politické čachry poslanců parlamentních stran.

Pokračovat ve čtení

Věra Kovářů – osobnost moravského národopisu

Opustila nás významná osobnost moravského národopisu. Paní doktorka Kovářů překvapovala svou činorodostí i ve vysokém věku. Zdobila ji neskrývaná radost z krásných věcí kolem nás – ať už to byla Janáčkova hudba plná lidové tvořivosti, nebo jen hezké počasí. Krásný byl i její vztah k Moravě. Ten prostý vřelý vztah k vlastní zemi, ke své vlasti.  Vždy se k Moravě hlásila; ráda říkávala "přece su Moravačka". Čest její památce!

Pokračovat ve čtení

Pamětní deska - Boleslav Bárta

Vážení členové a příznivci Společnosti pro Moravu a Slezsko,
k blížícímu se třicátému výročí od úmrtí bývalého předsedy naší společnosti a oddaného bojovníka za samosprávu Moravy a Slezska, doc. Boleslava Bárty, připravujeme zhotovení pamětní desky, která bude umístěna na budovu Psychologické poradny v ulici Zachova v Brně, kterou Boleslav Bárta jako psycholog zakládal.
Pořizovací cena pamětní desky je 20 000 Kč, které bychom rádi získali ve veřejné sbírce. Proto se na vás obracíme s prosbou o příspěvek ve výši odpovídajícím vašim finančním možnostem. Příspěvky prosím posílejte na účet Společnosti pro Moravu a Slezsko číslo: 2701860643/2010
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte heslo BÁRTA.

Návrh pamětní desky (autorka Daniela Pernesová). Pamětní deska bude zpracována technologií rytím do mosazi.

pametni deska barta

 

Děkujeme za podporu této iniciativy, Ondřej Mlejnek
předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko

Ohlédnutí za konferencí "Perspektivy veřejné správy" – fotky, videa

V pátek 10. 9. 2021 pořádala Společnost pro Moravu a Slezsko konferenci "Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku" na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystoupilo celkem osm přednášejících. Představujeme fotky z konference, videonahrávky jednotlivých přednášek a sborník:

Pokračovat ve čtení