Kde hledat v krizi rozumné úspory?

Slezskokrizeúsporykrajestát

Vláda i parlament, aby „zachránili“ stát před finanční krizí, zarputile šetří na nesprávných místech. Přitom přímo na očích ministrům i poslancům leží několik miliard úspor ročně a to bez jakýchkoli sociálních nebo ekonomických rizik!

Tento malý stát s pouhými deseti a půl miliónem obyvatel byl v roce 2001 administrativně rozčleněn na celkem 14 krajů s nesrovnatelnými rozlohami a počty obyvatel. Jedním z nich je Hlavní město Praha, která má rovněž statut kraje. Následně, v roce 2003, byly administrativně zrušeny okresní úřady. Ty tvořily a všude jinde tvoří základní článek veřejné správy, který umožňoval – jako občanům nejbližší – řešení většiny jejich vazeb na veřejnou správu a současně přehledně soustřeďoval i umístění dalších nezbytných veřejných služeb státu co nejblíže občanům. Přitom tato krajská (a „bezokresní“) struktura, která je v Evropě ojedinělá, nemá žádný racionální základ ani odůvodnění své existence. Nevychází ani ze zeměpisných (geomorfologických), ani ekonomických, ani demografických, ani historických principů, naopak tyto ani v nejmenším nerespektuje. Důvodem a výchozím principem vzniku takových „krajů“ byl pouze lobbying ambiciózních kmotrů větších okresních měst na úkor menších a politické čachry poslanců parlamentních stran.

Pokračovat ve čtení

Pamětní deska - Boleslav Bárta

Vážení členové a příznivci Společnosti pro Moravu a Slezsko,
k blížícímu se třicátému výročí od úmrtí bývalého předsedy naší společnosti a oddaného bojovníka za samosprávu Moravy a Slezska, doc. Boleslava Bárty, připravujeme zhotovení pamětní desky, která bude umístěna na budovu Psychologické poradny v ulici Zachova v Brně, kterou Boleslav Bárta jako psycholog zakládal.
Pořizovací cena pamětní desky je 20 000 Kč, které bychom rádi získali ve veřejné sbírce. Proto se na vás obracíme s prosbou o příspěvek ve výši odpovídajícím vašim finančním možnostem. Příspěvky prosím posílejte na účet Společnosti pro Moravu a Slezsko číslo: 2701860643/2010
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte heslo BÁRTA.

Návrh pamětní desky (autorka Daniela Pernesová). Pamětní deska bude zpracována technologií rytím do mosazi.

pametni deska barta

 

Děkujeme za podporu této iniciativy, Ondřej Mlejnek
předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko

Ohlédnutí za konferencí "Perspektivy veřejné správy" – fotky, videa

V pátek 10. 9. 2021 pořádala Společnost pro Moravu a Slezsko konferenci "Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku" na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystoupilo celkem osm přednášejících. Představujeme fotky z konference, videonahrávky jednotlivých přednášek a sborník:

Pokračovat ve čtení

Konference „Perspektivy veřejné správy“ 2022

Reportáž a fotky najdete zde. Videonahrávky přednášek na YouTube kanálu SMS.

 

Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.
Termín: pátek, 27. května 2022
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna P22

Registrace: http://www.promoravu.cz/konference/prihlaska; možnost dodatečné registrace na místě.

Konference plakt

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na území České republiky se zaměřením na Moravu a Slezsko v co možná největší časové šíři od počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost, stejně jako perspektivy možného budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření v podobě širokého chronologického i tematického záběru.

K přednášení jsou pozváni odborníci různých vědních oborů od archeologie, přes historii a geografii po politologii. Zvolený transdisciplinární charakter má přispět k co možná nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Konference se uskuteční v pátek 27. května 2022 v prostorách Fakulty sociálních studí Masarykovy univerzity, která konání konference finančně podpořila. Organizátorem je Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s., sdružení aktivních občanů, kteří chtějí prostřednictvím osvěty rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska, jehož počátky sahají do roku 1968. Odbornou záštitu převzala Katedra politologie hostitelské fakulty.

Účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč (200 Kč pro studenty a členy SMS). Konference bude organizována do dvou přednáškových bloků, dopoledního a odpoledního, s prostorem pro diskuzi a pauzami na občerstvení. Bude pořízen videozáznam všech přednášek. K účasti na konferenci je možné se přihlásit do 9. května 2022 vyčerpání kapacity místnosti na adrese: http://www.promoravu.cz/konference/prihlaska, popřípadě dodatečně na místě.

 

Program konference (upraveno):

9:30-10:00 Registrace

10:00–10:15 Zahájení, uvítání

10:15–10:45 prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Velká Morava: první stát západních Slovanů, náčelnictví, nebo stínová říše?

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení

11:00–11:30 PhDr. Jiří Kacetl (Výbor pro územní a strategické plánování města Znojma) – Pomalý zrod moravského markrabství 1179–1222

11:30–12:00 doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro studium totalitních režimů) – Župní zákon a obnova zemského zřízení v meziválečném Československu

12:00–12:30 čestný host doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. (Univerzita Karlova) – Pokus o obnovu zemského zřízení po roce 1989

12:30–14:00 oběd

14:00–14:30 prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze) – Princip decentralizace v územně správní organizaci České republiky se zvláštním zřetelem na území Moravy a Slezska

14:30–15:00 Jakub Čech (Univerzita Karlova) – Smíšený model veřejné správy v praxi z hlediska korupčního jednání

15:00– 15:15 přestávka na občerstvení

15:15–15:45 Mgr. Petr Konečný (Masarykova univerzita) – Krajská politika v evropském kontextu. Přetrvávající postkomunismus v praxi

15:45-16:30 Ukončení konference se závěrečnou diskuzí

16:30-17:00 Přesun na večerní program

17:00 Večerní program

Program ke stažení

 

Na konferenci bude využito přítomné nahrávací zařízení.

 

Přihlašovací formulář (kapacita omezena, přihlašovat se lze do 9. května 2022 vyčerpání kapacity místnosti).

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Konečný

hlavní organizátor, 1. místopředseda Společnosti pro Moravu a Slezsko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ročník 2021