Ohlédnutí za konferencí "Perspektivy veřejné správy" – fotky, videa

V pátek 10. 9. 2021 pořádala Společnost pro Moravu a Slezsko konferenci "Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku" na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystoupilo celkem osm přednášejících. Představujeme fotky z konference, videonahrávky jednotlivých přednášek a sborník:

1. Ondřej Hýsek: Pedagogické pojetí tématu dějin správy a představení učebnice Moravské dějiny: https://www.youtube.com/watch?v=GYJanGw0V2w...

2. Stanislav Vohryzek: Příspěvek k moravskému krajskému zřízení 14. a 15. století: https://youtu.be/ckjvOOcMT1k

3. Jiří Kacetl: Stavovská Morava ve zlatém věku (1526-1619): https://youtu.be/CKLXWxW_l0k

4. Zdeněk Koudelka: Návrh zákona o zemích: https://youtu.be/eJgKiYZTpW4

5. Petr Marek: Význam názvů a hranic krajů pro udržení povědomí o historických zemích a zemských hranicích: https://youtu.be/3Z9CDwcPA7Q

6. Jaroslav Kupka: Kritika smíšeného či spojeného modelu veřejné správy. Návrh prostorové organizace státní správy na mikroregionální úrovni: https://youtu.be/2ZaYeVzKWuE

7. Petr Konečný: Dvacet let krajské politiky – samosprávné kraje jako politická úroveň: https://youtu.be/6xjRez_BFDY

8. Miroslav Mareš: Moravské autonomistické a separatistické hnutí po roce 1989: https://youtu.be/DcHm0_Y60w4

Sborník z konference naleznete zde.

Anotaci, program a další podrobnosti naleznete zde.

Stanislav Vohryzek

Stanislav Vohryzek

Ji Kacetl

Jiří Kacetl

Zdenk Koudelka

Zdeněk Koudelka

Jaroslav Kupka

Jaroslav Kupka

Petr Marek

Petr Marek

 Petr Konen 3

Petr Konečný

Miroslav Mare

Miroslav Mareš