Představení společnosti pro Moravu a Slezsko

Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS) je sdružením aktivních občanů, kteří chtějí rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska. Její členové a příznivci nevysedávají na nudných spolkových schůzích, ale pracují na konkrétních dlouhodobých iniciativách i jednorázových akcích, jejichž účelem je vnášení důležitých témat do celospolečenské debaty.

SMS se hlásí k zemskému patriotismu – k pozitivnímu pojetí kolektivní identity na základě územně-občanského principu, který se historicky osvědčil jako nejlepší ideová tradice v našich zemích. Navazuje na aktivity stejnojmenné organizace, která vznikla v době společenského uvolnění jara 1968. Připomíná odkaz významných osobností pocházejících z Moravy a Slezska bez ohledu na jazyk a národnost. Podporuje reformu veřejné správy respektující přirozené sociogeografické celky, kterými jsou tradiční země Čechy, Morava a (jižní) Slezsko. Usiluje o spolupráci s dalšími subjekty respektujícími výchozí ideovou orientaci. Jasně se distancuje od jakýchkoli projevů extremismu a nenávistného nacionalismu.

Ohlédnutí za odhalením pamětní desky Boleslavu Bártovi

V sobotu 29. května jsme odhalili pamětní desku bývalému předsedovi Společnosti pro Moravu a Slezsko a přednímu bojovníkovi za zemskou samosprávu doc. Boleslavu Bártovi. Ohlédnutí nabízí reportáž ve Zprávách z Moravy v tomto článku.

Ohlédnutí za Moravským odpolednem

V sobotu 29. května jsme uspořádali druhé Moravské odpoledne. Ohlédnutí nabízí reportáž ve Zprávách z Moravy v tomto článku.

Pozvánka na Moravské odpoledne, sobota 29. V. 2021

Srdečně zveme na skvělou akci pro celou rodinu v srdci moravské metropole. Hudba, sport, skákací hrad, pivo, víno, gril.

Vystoupí Moravané ze Slovenska – Mužáci Moravia a CM Grossianka.
Areál City Beach Brno, Rosická 20

Odhalení pamětní desky doc. Boleslavu Bártovi (29. V. 2021)

Společnost pro Moravu a Slezsko zve všechny zájemce na pietní odhalení pamětní desky doc. Boleslava Bárty při příležitosti výročí 30 let od úmrtí tohoto bojovníka za samosprávu Moravy a Slezska. Připomínáme, že stále ještě můžete přispět ve finanční sbírce na zhotovení pamětní desky na účet Společnosti pro Moravu a Slezsko.