Sešli jsme se v Brně na výroční schůzi

Členové a příznivci Společnosti pro Moravu a Slezsko se sešli 16. listopadu v Brně na výroční členské schůzi. Předsednictvo informovalo o dosavadní činnosti od loňské schůze, účastníci posléze diskutovali nad budoucími aktivitami. Pro příští rok se jedná o další ročníky Moravského odpoledne (sobota 28. května 2022) a konference Perspektivy veřejné správy (pravděpodobně v září 2022), pokračování ve vyznačování zemské hranice Moravy a také o akcích k výročí 1200 let od první zmínky o Moravanech.

Součástí schůze byla volba nového člena předsednictva, kterým se stal Mgr. Ing. Jiří Kolářský. Ing. Vojtěch Říha, který rezignoval na funkci místopředsedy, doplní řady revizní a smírčí komise. Přítomní také přijali usnesení o podpoře našich členů z Mohelnicka, kteří organizují Pochod k prameni Moravy za spolupráce se členy Moravské národní obce. Reagovali tak na lživá tvrzení, která se v souvislosti s touto tradiční patriotickou akcí objevila.

Setkání v přátelském duchu zakončilo předběžné naplánování příští výroční schůze, která by se měla konat za rok v listopadu.

Ohlédnutí za konferencí "Perspektivy veřejné správy" – fotky, videa

V pátek 10. 9. 2021 pořádala Společnost pro Moravu a Slezsko konferenci "Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku" na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystoupilo celkem osm přednášejících. Představujeme fotky z konference, videonahrávky jednotlivých přednášek a sborník:

Pokračovat ve čtení

Ohlédnutí za odhalením pamětní desky Boleslavu Bártovi

V sobotu 29. května jsme odhalili pamětní desku bývalému předsedovi Společnosti pro Moravu a Slezsko a přednímu bojovníkovi za zemskou samosprávu doc. Boleslavu Bártovi. Ohlédnutí nabízí reportáž ve Zprávách z Moravy v tomto článku.

Ohlédnutí za Moravským odpolednem

V sobotu 29. května jsme uspořádali druhé Moravské odpoledne. Ohlédnutí nabízí reportáž ve Zprávách z Moravy v tomto článku.