Zahájili jsme spolupráci s regionální iniciativou "Morava TEĎ"

Předsednictvo našeho spolku se sešlo ve čtvrtek 23. března, aby projednalo přípravu na letošní činnost. Součástí jednání se stalo setkání s vedením neformální iniciativy Morava TEĎ, se kterým podepsalo memorandum o spolupráci. Morava TEĎ srdužuje moravské patrioty z Posvitaví (okres Blansko). Obě organizace vzájemně podpoří své aktivity, například vlastivědné výlety a přátelská setkání Moravanů. Memorandum podepsali za Společnost pro Moravu a Slezsko předseda Ondřej Mlejnek a místopředseda Petr Konečný, za Moravu teď předseda Vladimír Novotný a místopředseda Jaroslav Zaoral. Vedení SMS také jednalo o pokračující přípravě konference Perspektivy veřejné správy, která proběhne v pátek 26. května.

Pokračovat ve čtení

Připravujeme konferenci Perspektivy veřejné správy III

Třetí ročník konference Perspektivy veřejné správy se bude konat v pátek 26. května 2023 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Připravujeme diskuzní panely o obcích a krajích. Podrobnosti o konferenci a registraci naleznete zde.

Výroční schůze přijala nové stanovy

Členové a příznivci Společnosti pro Moravu a Slezsko se sešli v pátek 2. listopadu v Brně na výroční schůzi. Probrali dosavadní činnost a plány do budoucna. Panovala shoda na pokračování ve stávajících iniciativách (vyznačení zemské hranice, pořádání konference Perspektivy veřejné správy, Pochod k prameni Moravy) i uskutečnění společenské akce k 1160. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Dojde k obnovení činnosti iniciativy Morava není v Čechách díky nabídkám na zapojení od členů SMS. Přítomní také přijali nové znění stanov (vyvěsíme zde na web) a zavedení ročního členského příspěvku ve výši 500,-.

Ohlédnutí za Moravským odpolednem III

V sobotu 17. září proběhl třetí ročník Moravského odpoledne. Tentokrát na počest 1200 let od první zmínky o Moravanech. Naše přátelské setkání v areálu CITY BEACH navázalo na dopolední Den za Moravu a moravský happening. Program bohužel v podvečerních hodinách narušil vydatný déšť. I tak věříme, že si Moravské odpoledne všichni přítomní, včetně zástupců evrpských regionů, užili. Budeme se těšit na společné setkání při další příležitosti. Reportáž o celém "Moravském dni" včetně fotek si můžete přečíst na informačním webu Zprávy z Moravy.